is toegevoegd aan uw favorieten.

Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV.

Het is risch van Gereformeerd kerkrecht, dat de Gereformeerde kerken geen candidaat in de theologie aan zich verbinden voor den diaconologischen arbeid, dan door hem óf als predikant te beroepen óf hem te stellen onder directe leiding van een Dienaar des Woords.

XVI.

In de avondmaalsviering, waarbij de communicanten niet toetreden tot de tafel, komt de actie der geloovigen niet genoegzaam tot naar recht.

XVII.

Als in het door Deputaten ad hoe aan de Generale Synode voorgelegde leerboek voor de Catechisatien de behandeling der geloofswaarheden begint met de bespreking van het genadeverbond, het geloof en de sacramenten, dan is dit, uit dogmatisch en psychologisch oogpunt, geen gelukkige gedachte.