is toegevoegd aan uw favorieten.

Tertullian De anima

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mal, cui nee consolanda est iniuria, sed potius insultanda? 3. Denique post sententiam obviae coniugi et muliebriter inclamanti: .iniuste damnatus e* Socrates!' iam et de gratulatione responderat: .volebas autem iuste?' Quo nihil mirandum, si et in carcere inviscatas Anyti et Meliti palmas gestiens infringere ipsa morte coram immortalitatem vindicans animae necessaria praesumptione ad iniuriae frustrationem. 4. Adeo omnis üla tune sapientia Socratis de industria venerat consultae aequanimitatis, non de fiducia compertae veritatis. Cui enim veritas comperta sine deo? cui deus cognitus sine Christo? cui Christus exploratus sine spiritu sancto? cui spiritus sanctus accommodatus sine fidei sacramento? Sane Socrates facilius diverso spiritu agebatur, siquidem aiunt daemonium ilh a puero adhaesisse, pessimum revera paedagogum, etsi post deos et cum deis daemonia deputantur penes poetas et philosophos. 5. Nondum enim Christianae potestatis documentaprocesserant, quae vim istam perniciosissimam nee unquam bonam, atquin omnis erroris artificem, omnis veritatis avocatricem sola traducit. Quodsi iddrco sapientissimus Socrates secundum Pytbii quoque daemonis suffragium scilicet negotium navantis socio suo, quanto dignior atque constantior Christianae sapientiae adsertio, cuius afflatui tota vis daemonum cedit? 6. Haec sapientia de schola caeU deos quidem saecuh negare überior, quae nullum Aesculapio gallinaceum reddi iubens praevaricetur, nee nova inferens daemonia, sed vetera depellens, nee adolescentiam vitians, sed omni bono pudoris informans, ideoque non unius urbis, sed universi orbis iniquam sententiam sustinens pro nomine veritatis, tanto scüicet et perosioris, quanto plenioris, ut et mortem non de poculo per habitum iucunditatis absorbeat, sed de patibulo et vivicomburio per omne ingenium crudehtatis exhauriat, interea in isto tenebrosiore carcere saeculi inter suos Cebetas et suos Phaedonas, si quid de anima exarninandum est, ad dei regulas diriget, certa nullum alium

est del. Kroym. , . , .

3 est] om. Rig. — damnatus ett, Socrates iam et B. — de gratulattone] grata simulatione Hartel Stud. Patr. TV. ut de gratulatione Gomperz. Socratica ratione susp. Rfd. — quo] del. Gel. Pam. Rig. Leopold. — inviscatas] in te inviscatas B. lemniscatas Pam Lat. Rig. Seml. Leopold. lemniscatas vel minic(u)latas Jun. et mter vmcula lemniscatas Hartel op. Rfd. interim inviscatas Hartel Stud. Patr. IV. impiscatas Btckel, B. Ph. W. 1932, p. 961. vide commentarium. — gestiens] gestio B. gestit Rfd. — immortaltem vindicans animam B. immortalitatem vindicans animae Gf/.immoruhtatem vindicat animae Lat. Jun. Pam. Rig. Leopold. immortalem vmdicans anunsm Hartel ap. Rfd. . . „

5. atquin omnis Oehl. Rfd.] atqui hominis B. anüqm homuus Gel. anuqui ram. Rig. Semler Leopold. homini(bus), antiqui Jun. — constantior Chnsuanae Urs. Jüg.\ constantiae Christianae atque B. Gel. Pam. Jun. — caedit Pam.

6. galliceum B. — scilicet et B. Quam lectionem vindicant Lfst. Spr. T.,p. 27, etc. Th., St. T.s II, p. 77] scilicet reliqui. .

— istos tenebrosiores carceres B. — examine examinandum B. exammandum reliqui. —diriget certe B. Gel. Jun. dirigat. certePam. Rig.Leop. diriget,certaHort«/ ap. Rfd. diriget. cedo (vel 'credo') Lindnerus. —