is toegevoegd aan uw favorieten.

Tertullian De anima

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

potiorem animae demonstratorem quam auctorem; a deo discat, quod a deo habeat, aut nee ab aiio, si nee a deo. Quis enim retelabit, quod deus texit? unde sciscitandum est? unde et ignorare mtissimum est; praestat per deum nescire, quia non revelaverit, quam per hominem scire, quia ïpse praesumpserit.

2. i. Plane non negabimus aüquando philosophos iuxta nostra sensisse^ testimonium est etiam veritatis eventus ipsius. Nonnunquam et in procella^ confusis vestigüs CaeÜ et freti aüqui portus offenditur prospero errpre, nonnunquam et in tenebris aditus quidam et exitus deprehenduntur caeca fehcitate; sed et natura pleraque suggeruntur quasi de publico sensu, quo animam deus dotare dignatus est. 2. Hunc nacta philosophia ad gloriam propnae artis inflavit prae studio (non mirum, si istud ita dixerim) eloquu quidvis struere atque destruere eruditi, magisque dicendo persuadentis quam docendo. Formas rebus imponit, eas nunc peraequat, nunc privat, de certis incerta praeiudicat, provocat ad exempla, quasi comparanda, omnia praescribit, proprietatibus etiam inter similia diversis, nihil divinae licentiae servat, leges naturae opiniones suas fecit; rerrem, si naturalis ipsa, ut compos naturae de condicionis consortio probaretur. 3. Visa est quidem sibi et ex sacris, quas putant, Utteris hausisse, quia plerosque auctores etiam deos eristimavit antiquitas, nedum divos, ut Mercurium Aegyptium, cm praeapue Plato adsuevit, ut Süenum Phrygem, cui a pastoribus perducto mgentes aures suas Midas tradidit, ut Hermotimum, cui Clazomenii mortuo templum contulerunt, ut Orpheum, ut Musaeum, ut Pherecydem Pythagorae magistrum. Quid autem, si phüosophi etiam illa incursaverunt, quae penes nos apocryphorum confessione damnantur, certos nihil recipiendum, quod non conspiret germanae et ipso iam aevo pronatae propheticae paraturae, quando et pseudoprophetarum meminerimus et muite prius apostatarum spintuum,

demonstratorem] demonstras demonstratorem Oehl. demonstratorem habemus Rfd. _ auctorem] auctorem reperiet. Urs. Rig. Leopold. - a deo discat, quod a deo habeas B. Gel. Pam. Seml. a deo discas, quod a deo habeas Oehl. quod a deo habeat Urs. ap. Oehl. (unde?). quod a deo discat Urs. ap. Wouw. — pnmum unde J inde Rig. — secundum 'unde'] inde Seal. — unde? at ignorare, etc. Jun.

Cap. 2. 1. etiam B.] om. r«/t««f. — eventus] etiam eventus inventus Pam. Jun. aliquil aliquis Rig- «Helenismus aliqui pro aliquis' Bmg.

2 mirum (sequitur lacuna undecim duodecimve litterarum, in medta positus est) non B. mirum si Gel. Pam. Rig. Leopold. mirum si et ego susp. Kfa — virgulam post 'eas' ponit B. omnia Gel. Pam. Jun.} sit, omma B. sint omnia Urs. Rig. Leopold. sic omnia Hartel ap. Rfd- 0™^» rehqut—propria aetatibus B Gel. Pam. — legis B. — fecit B. quam lectionem vtndnat Lfst. Lpr. 1. p. 11° etKrit. Apol. p. 104.] facit reliqui. — cum post B. compos reliqui.

3. ingentem B. ingentes reliqui. — Hermippum B. Gel. Hermotimum oom. Paulus Leopardus quem seq. Pam. et reliqui. — templo B. (fortasse metnor sententiae tn c. 44' Hermotimum templo consolantur) — ipso] ipsorum Jun.