is toegevoegd aan uw favorieten.

Tertullian De anima

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN

I

De Oude Stoa heeft niet, zooals Eduard Norden betoogt (Jahrb. klass. Philol. Suppl. Bd. 19, p. 414 sqq.), in den ontwikkelingsgang der menschheid een voortdurenden achteruitgang gezien.

II

Norden's meening, dat Epicurus in den ontwikkelingsgang der menschheid een voortdurenden moreelen achteruitgang ziet (l.c. pag. 418), is onjuist.

III

Lucr. V 1041—1055 is waarschijnhjk een directe aanval op Posidonius.

IV

Lucr. V 1105 sqq. is geen navolging van Posidonius, zooals Robin betoogt (ad Lucr., l.c).

V

De opvatting van Hermann Diels, volgens welke Lucretius in zijn beschrijving van den oorlog (V 1297 sqq.) Posidonius als bron gebruikt heeft (S.B.B. 1921, pag. 237—244), is onjuist.

VI

Ten onrechte beweert K. Dyroff (zur Quellenfrage des Lukrez, V Gesang) dat Lucretius in zijn beschrijving van den ontwikkelingsgang der menschheid de soortgelijke beschrijvingen van Theophrastus en Dicaearchus volgt.

j. H. Waszink.