is toegevoegd aan uw favorieten.

Johann van Heemskerck 1597-1656

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

AFKOMST EN PERSOONLIJK LEVEN . . . 9

Data en feiten 9

Opvattingen en levensinzicht 19

STUDIETIJD EN VRIENDENKRING . . . .31

VREEMDE INVLOEDEN 59

De pastorale 70

Platonische opvattingen 78

DE GEDICHTEN 85

De bewerkingen van Ovidius 89

De Minne-dichten 104

De Mengel-dichten 127

DE BATAVISCHE ARCADIA 130

De uitgaven 130

Bouw en inhoud 138

Picturaal karakter 153

De gesprekken 156

De ingevoegde gedichten 158

DE VERTALINGEN 162

Uit PAstree en The Countess of Pembroke's Arcadia 162 De verduytste Cid 169

TAAL EN STIJL I73

De poëzie 179

Het proza 181

BIJLAGEN . 192

Ontwerp-vrijgeleide van den Engelschen koning voor Pieter de Carpentier, Hans de Haze, Jan Martsz.

Merens en Mr. Van Heemskerck 192

Copia vande Memorie by de heere Raedsheer Heemskerck opgesteldt 194

Bruyloftsgedicht ter eere van den Heere Generael Pieter de Carpentier ende Juffrouwe Maria de Ra-

venell 195

Akten betreffende Rijn vliet 198

Genealogie 202

GERAADPLEEGDE WERKEN 203 •

REGISTER 208