is toegevoegd aan uw favorieten.

Johann van Heemskerck 1597-1656

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als operatieterrein noemt de Romeinsche dichter alle plaatsen, „frequens quo sit pueüa loco" (waer de meysjes meest verkeeren en vergaeren; Westerbaen). Men kan deze dichtbij vinden en behoeft het voorbeeld van Perseus of Paris niet na te volgen:

't Is beter dat ghy t' huys siet na een vrijster uyt, Daer wort men minst verschalckt....

Aen 't schip- en schatrijck Y meer soete Nymphjes zijn, Als aen de Maes, de Wael, den Ysel, en de Rijn.

Verleeght u slechts alleen, met onverhaeste schreden De Nes, de Warmoes-straet, en Cingel om te treden, Gaet d'Achter-burghwal heen voorby het Prinsen Hof, Van daer weer nae den Dam, het Water op en of. Dan daer de Heere-gracht met haer gecierde daken Tot in de lucht geschroeft, de woleken schijnt te raken: En prachtelijck verselt met diergelijcke twee, 't Geen naeuw gantsch Neerland heeft vertoont op

eene stee.

Besiet de nieuwe Beurs, waer dat van alle wijeken D] een om te koopen komt en d'ander om te kijeken. Bewandelt de Zee-dijck, 't Rockin, de Calver-straet, En voorts de gantsche Stadt:

Aldus Van Heemskerck. Een waardige tegenhanger van de Romeinsche wandelparken en de zuilengang van Pompejus! Westerbaen verplaatst de handeling naar Den Haag, helaas op een wijze, die mij verhindert veel te citeeren. Dit slechts, om de herinnering aan Huygens:

O linde-blaedtjes, so ghy klappen kost, wat soud Ghy ons al seggen van den handel en 't gekout Dat omgaet onder u: wat zich daer al laet vinden In 't schoone Wandel-rack van die vermaerde Linden, Die Huygens heeft bevryt voor 't dorren en vergaen Door 't eeuwigh-levend groen van zyne Laure-blaen!

En daarop volgend:

Men heeft, om met gemack te Schevelingh te koomen, De heuvelen geslecht, de klif ten wegh genoomen, De duynen en 't geberght verkroon en heen gevoert, Een effen wegh gemaeckt en met een straet bevloert, Men heeft se wederzyds beplant met jonge boomen