is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de volgende tabel 2) hebben wij de slavenhouders gerubriceerd naar het aantal slaven in hun dienst, per Staat en Statengroep in 1860.

lslaaf 2—4 5—9 10"19 20-49 60"99 100en totaal aantal slaven slaven glayen slayen slaven gi.nouderg 8laTen

Delaware . . 237 239 86 26 — — 687 1798

Maryland . . 4119 4264 2830 1718 747 99 16 13783 87189

Virginia . . 11085 14270 12222 8774 4917 746 114 62128 490865

Kentucky . . 9306 12720 9793 5271 1485 63 7 38645 225483

Missouri. . . 6893 8770 5717 24001 502 34 4 24320 114931

grens Staten . | 81640 | 40253 30648 | 18188 | 7651 | 942 141 | 129463 920266

North Car. . 6440 9631 8449 6073 | 3321 611 I 133 34658 I 331069

South Car. . 3763 6254 6182 5210 3646 1197 | 449 26701 402406

Georgia . . . 6713 10821 9657 7630 5049 1102 | 212 41084 462198

Florida ... 863 1370 1136 976 603 168 I 47 5152 61746

Alabama . 5607 8797 7389 5906 4344 1341 346 33730 436080

Mississipi . . 4856 7833 6870 5489 4220 1369 316 30943 436631

Tennessee . . 7820 11359 9210 6523 2660 335 47 36844 275719

Arkansas . . 281 378 282 142 56 10 — 1149 111115

Louigiana . . 4092 6143 4651 3222 2349 1029 547 22033 I 331726

Texas . . 4593 | 6749 [ 4950 | 3423 1827 | 282 | 54 21878 182666

Katoen Staten | 45028 | 69335| 58776 | 43494 27965 | 7424 | 2151 | 246172 13030246

Het Zuiden . | 76668 |l09588| 89423 I 61882 | 35616 I 8366 I 2291 I 374635 I 3950511

In totaal werden in de Zuidelijke Staten dus 374.635 gezinshoofden geteld die slaven hielden. Op zich zelf is dit van beteekenis. Nemen wij de gemiddelde blanke gezinsgrootte in de Zuidelijke Staten in 1860 op 5.45 aans), dan blijkt hieruit dat slechts weinig meer dan 2.04 millioen blanken, nog nietll^ een vierde der totale blanke bevolking uit-]\ makend, bjj de slavernij een eigendomsbelang hadden. Voor de Grens Staten is dit lager en voor de Katoen Staten hooger. ' Voor de eerste mag het op een vjjfde, voor de laatste op iets I minder dan een derde aangenomen worden, waarbij wij de ge- \ middelde grootte van het vrije gezin in de eerste groep op 5.6, in de tweede op 5.4 benaderen.

Naast dit algemeene feit is het merkwaardig, hoe gering in aantal de eigenlijke planters waren. De bezitter van twintig. * slaven had natuurlijk niet de beschikking over twintig volwaardige veldarbeiders. Niet onmogelijk bezat zoo iemand vier of vijf negergezinnen. Maar neemt men aan, dat het bezit van twintig slaven van alle leeftijden minimaal noodzakelijk was alvorens van een plantage gesproken kan worden, dan is het