is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86) O. J. McConnell and W. K. Camp, A Study of Cotton Market Conditions in North Carolina with a View tó their Improvement. Dep. of Agric. Buil. 476. 1917. p. 18.

87) Herman Steen, een niet zeer objektief getuige overigens, meent te mogen schrijven: „Growers are robbed af tremendous sums every year by unscrupulous or ignorant buyers through dishonest grading or sale without grading". (Steen, p. 82).

88) Zie o.a. pp. 13, BI, van: W. C. Jensen, M. Guin, H. A. White, Cotton Marketing Studies 1925—'30. Clemson Agric. College, S.C., Buil. 270. Jan. 1931.

89) De vele wijzen waarop de onwetende of onvrije boer tekort wordt gedaan, zijn deskundig en overtuigend uiteengezet door R. H. Montgomery, The Coöperative Pattern in Cotton. New York: Macmillan, 1921. pp. 12—42.

90) Steen, p. 82.

91) H. S. Reed, „Financing the Cotton Crop", Annals of the American Acad. of Pol. and Soc. Science, Vol. XXXV, No. 1. (Jan. 1910). p. 18.

92) Steen, p. 81.

93) L. P. Gabbard, An Agricultural Economie Survey of Rockwall Country Texas. Texas Agric. Exp. Station, Buil. No. 327. Febr. 1925. p. 122.

94) Yearb. of Agric. 1932. p. 662.

95) After the War Series, Vol. V, Nov. 1868. pp. 992—933.

96) T. J. Woofter, The Plight of Cigarette Tobacco. Chapel Hill: The Univ. of N. Car. Press, 1931, een hoofdzakelijk statistische studie, zet dit overtuigend uiteen.

97) C. H. Poe, „Enormous Wastes in our Cotton Farming", The South Atlantic Quarterly, Vol. V, No. 2. (April 1906). p. 131; vgl. ook W. H. Skaggs, The Southern OUgarchy. New York: Devin-Adair Co., 1924. pp. 350—352.

98) Skaggs, p. 351, die daar Sir Charles Macara, President of the : English Federation of Master Cotton Spinners' Associations, citeert.

99) C. B. Doyle, in Yearb. of Agric. 1926. p. 264.

100) Dit wordt uitvoerig besproken in O. T. Cook, One variety cotton communities. U. S. D. A. Buil. No. 1111. Nov. 1922.

101) Turner and Howell, p. 39.

102) Ibid. p. 47.

103) The Child Labor Bulletin. May 1918. p. 39.

104) Child Welfare in Tennessee. p. 320.

105) Terzelfder tjjd moet toegegeven worden dat de gespecialiseerde landbouw die in zulke kolonies dikwijls te vinden is, als oplossing voor de kwalen van het Zuidelijk platteland niet in aanmerking komt. Eeh fractie van een percent van het Zuidelijk bouwland kan de behoeften der Amerikaansche markt aan deze produkten voldoen.

106) A. H. Stone, pp. 180 ff.

107) Edmund de S. Brunner, Church Life in the Rural South. New York: Doran Co. 1923. pp. 33—34.

108) In het voorwoord van S. L. Fry, American Villagers. New York: Doran Co., 1926.

109) In deze beeldspraak doorgaande zouden de katoen- en tabaksteelt in zulke streken als „sweated industries" mogen worden aangemerkt,