is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. J. H. Halbertsma

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Gercke und £. Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft I3, Leipzig, 1927.

Dr. P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandsche stam, I, Haarlem, 1930.

J. Grimm, Deutsche Grammatik I8, Göttingen, 1840. — Ueber

den Ursprung der Sprache3, Berlin, 1852. G. Groen van Prinsterer, Nederlandsche gedachten I, II, III. Mr. M. de Haan Hettema, Hints on the thesis „The Old-Friesic

above all others the fons et origo of the Old-English." (Trans-

actions of the Philological Society, 1856). J. Haantjes, John Bowring en zijn betrekkingen tot Nederland

(De Gids, 1930).

J. O. Halliwell, A Dictionary of Archaic and Provincial words, London, 1852.

J. B. F. Heerspink, Dr. P. Hofstede de Groot, Groningen, 1898. W. F. Hewett, The Frisian Language and Literature, New York, 1879.

Dr. G. Heymans, Inleiding tot de Speciale Psychologie, Haarlem, 1929.

Herm. Hijlkema, Dr. Justus Hiddes Halbertsma, Haarlem, 1919.

F. Holthausen, Altenglisches Etymologisches Wörterbuch (Lief. I,

2, 3), Heidelberg, 1932. W. de Floog, Studiën over de Nederlandsche en Engelsche Taal

en Letterkunde2, Dordrecht, 1909. O. Jespersen, Growth and Structure of the English Language,

Leipzig, 190;.

Language, its nature, development and origin9, London, 1923. Johnson-Todd, Dictionary of the English Language9, London, 1827.

W. J. A. Jonckbloet, Over wetenschappelijke beoefening der Nederlandsche taal, Deventer, 1848. Franciscus Junius, Etymologicum Anglicanum, Oxford, 1743.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Gronin¬

gen, 1912.

T. E. Karsten, Die Germanen (Paul's Grundriss der Germanischen Philologie IX), Berlin und Leipzig, 1928.

R. A. Kollewijn, J. H. Halbertsma over Bilderdijk, (Groot Nederland, 1908).

F. Kluge, Urgermanisch3 (Paul's Grundriss der Germanischen Philologie II), Strassburg, 1913.

Dr. A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid9, Kampen, 1908.

E. Lye, Dictionarium Saxonico et Gothico-Latinum, London, 1772.