is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. J. H. Halbertsma

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$. De Friezen in Engeland onder de Romeinen, in De Vrije Fries IX, 1862, bl. 327, 328.

6. De Friesche Kerk te Rome,

in De Vrije Fries XI, 1865, bl. 147—192.

H. THEOLOGIE.

1. Zie G. 2.

2. Kerkredenen (De goeddoende Jezus, Het gebed en de verhooring, Gejuich uit tranen),

in De Doopsgezinden en hunne herkomst, Deventer, 1843, bl. 1—114.

3. Zie E. 5.

4. Zie E. 6.

5. Vertaling van het evangelie van Mattheus in het Landfriesch, Londen, 1858. Op verzoek van Prins Lucien Bonaparte.

J. STAATHUISHOUDKUNDE.

1. De Weefschool te Goor,

in Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren, 1837, bl. 81—121.

2. De gevolgen van het vervoer door Stoom,

in Het Instituut of verslagen en mededeelingen der vier klassen van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten over den jare 1846. No. 4, bl. 338—371.

K. ALLERLEI.

1. Uittreksel uit een brief, rakende John Bowring.

2. Beoordeeling van Bowring's geschriften,

beide in Vaderlandsche Letteroefeningen, 1829, 1830.

3. Aankondiging van Prof. L. G. Visschers uitgave van den Ferguut.

4. Over Firmenich's Germaniens Völkerstimmen.

5. Programma voor eene inteekening op een werk, getiteld: Die Nordfriesische Sprache, von Bende Bendsen,

3, 4, 5 in Algemeene Konst- en Letterbode, 1838, 1844, 1854.