is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemt. Slechts volken, waarin de wil tot welvaart aanwezig is worden welvarend; slechts volken, die van socialen aanleg zijn, kunnen hun levensniveau, als geheel, verhoogen. Een samengaan van vermogen tot statenvorming in zeer groot verband, van vermogen tot koloniale, economische en commercieele expansie, van vermogen tot groote sociale organisatie, van vermogen tot wetenschap en techniek, hebben de tegenwoordige welvaart aan de West-Europeesche en Amerikaansche volken gebracht. De weerstand tegen vermindering der levensstandaard der z.g. werknemers is op zichzelf geenszins een verkeerd verschijnsel; het verkeerde is dat er geen verantwoordelijkheid wordt gevoeld, noch voldoende begrip bestaat, voor de oorzaken, die een tijdelijke vermindering der levensstandaard noodig maken. Tot nog toe was de loonpolitiek geheel gebaseerd op het kunnen dwingen der werkgevers, door de werknemers, tot zoodanige inspanning bij de productie, den afzet enz.,' dat steeds hoogere loonen betaald konden worden. Van' eigen werkzaamheid, door daad of idee, was geen sprake. Nu echter omstandigheden zijn ingetreden, die niet meer door de werkgevers kunnen worden beheerscht, omdat zij een mondiaal karakter hebben, nu wordt deze loonpolitiek als anti-sociaal gevoeld. Met alle erkenning van het goed recht om naar een hoogeren levensstandaard te streven, moet worden verlangd dat er begrip zal bestaan voor het mogelijke. Waar met name het socialisme voor het deel van de arbeidersklasse, dat met werknemers wordt aangeduid, aanspraak maakt op een belangrijker deel van resultaten der productie dan bij vrije loonbepaling gegeven pleegt te worden, daar zou het aan die aanspraak niet te kort doen, indien het die vastlegde als evenredig deel van de productie. Een dergelijke mobiele loonstandaard zou een aanpassing aan moeilijke tijden mogelijk maken, zonder zijn beginsel prijs te geven en zonder den ruïneuzen loon-