is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als zij als wereldpolitiek wordt georganiseerd en zij is alleen mogelijk als zij uitgaat van de macht, die in staat is haar in te voeren en te handhaven. M.a.w. de macht, die in staatkundigen en cultureelen zin de domineerende wereldmacht is. Van nationale planwirtschaft is niets te verwachten.

De Financiën.

Wanneer in de beschouwingen over Historische Democratie, als staatkundige levensvorm van het nederlandsche volk, ook enkele gedachten aan het financiewezen worden gewijd, dan is dat om er op te wijzen dat de staatsfinanciën nooit meer dan een weerspiegeling van het geheele volksleven kunnen zijn en daardoor altijd een secundair karakter dragen t.o.v. de doeleinden, die een volk primair moeten beheerschen. Daardoor dekt het openbare financiewezen zich geenszins met het financiewezen van het particuliere economische werken, waar het primair is. Noch in zijn doeleinden, noch in zijn methoden is er overeenstemming en de leiders van het groote particuliere economische leven zijn uit hoofde van die werkzaamheid nog niet competent ter beoordeeling der openbare financiën. Wanneer dit op den voorgrond wordt gesteld, dan vindt dit zijn reden in de noodzaak, die voor het openbare financiewezen herhaaldelijk bestaat, om voor de elasticiteit van zijn middelen een beroep op het particuliere financiewezen te doen dat daardoor, wanneer die beroepen veelvuldig en dringend worden, zekere ongeschreven waarborgen, zekere ongeschreven medezeggingschap gaat verlangen t.a.v. de politiek van het openbare financiewezen. Dat leidt er dan toe dat deze politiek teveel de methoden van het particuliere financiewezen gaat volgen en haar secundair karakter t.a.v. het volksleven vergetende, het uiterlijke