is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cultureelen zin en staatkundige gezindheid reeds aanwezig is: naar het Westen door Amerika te omvatten, naar het Oosten door Duitschland en Zwitserland te omvatten, naar het Noorden door de Scandinavische landen te omvatten. België — en daaraan herkent men zijn staatkundige beteekenis, — is een onzeker grensgebied. In staatkundigen zin zou die figuur een realiseering zijn van hetgeen in cultureelen zin reeds bestaat. Wij kennen den drang naar kerkelijke vereeniging in dat groote gebied; wij kennen het sterke sociale streven in dat gebied, op zijn sterkst, doch geenszins uitsluitend noch altijd op zijn best, in de sociaal-democratie belichaamd; wij kennen het als het eigenlijke gebied van stroomingen als de vrijmetselarij, die daarin een minder politiek karakter draagt dan in de roomsche landen; wij kennen het als het gebied van den oorsprong en de kern der hooge industrieele, agrarische en commercieele ontwikkeling. Wij kennen daarin de koloniale expansie, zoowel in het stichten van volksplantingen van eigen ras als van het verwerven van tropische koloniën. De volken van dit groote gebied hebben voldoende rasverwantschap om wederzijdsche immigratie toe te kunnen staan. Zij hebben allen de trek gemeen van afkeer van vermenging met de z.g. gekleurde rassen. Er is een groote taalverwantschap, in het grootste deel zelfs taalgemeenschap. Engeland zou in deze uitgebreide figuur de synthese vinden van de noodzaak voor den samenhang van het Rijk een economisch begrensd geheel met zijn dochterstaten te vormen en van de noodzaak ter wille van zijn welvaart die zelfde begrenzing te verbreken om zijn wereldhandel te kunnen ontplooien. Engeland zou tevens uit het dilemma worden verlost te breken met Amerika om voor het behoud van zijn wereldpositie op Europa te steunen of daarvoor te breken met Europa om met Amerika samen te gaan, met de teere vraag bij wie de hegemonie zou moeten liggen. Een uitbreiding