is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hun relatie tot het centrum van het Rijk. Dit is echter niet voldoende tot uiting gebracht in de staatsregelingen, die de verhoudingen van bestuur en gezag t.a.v. de bevolking beheerschen.

Wanneer aan zending en missie woorden worden gewijd, dan is dit omdat dit altijd een deel van het program der kerkelijke partijen uitmaakt en soms wel het voornaamste gezichtspunt bij de beoordeeling der koloniale politiek vormt. Ook hier is verschil tusschen protestantsche en roomsche zending door de verschillende houding die de zendende kerk tegenover de overheid inneemt. Men mag echter zeggen dat de politieke bezwaren meer verbonden zijn aan de personen van de zendelingen en missionarissen dan aan het werk zelf. Dit geldt vooral voor Oost-lndië. Een verspreiding van het christendom door inheemsche zendelingen zou een deel der bezwaren opheffen. Het Christendom zou dan niet achter staan bij andere godsdiensten, waarvan de prediking vrij is, en het zou ook niet het bevoorrechte en overheidskarakter dragen, dat in de oogen der Inheemschen toch onwillekeurig aan de prediking door Europeanen is verbonden. Niet altijd is dit een bezwaar, geenszins, doch het kan als een bezwaar verschijnen als het bestuur gevoelt dat de eenheid van zijn gezag wordt aangetast of de bestuurden aan de onbevangenheid van de nederlandsche bestuurders zouden gaan twijfelen.

Binnenlandsche Staatkunde.

Wanneer hier weinig gezegd zal worden over de binnenlandsche politiek in engeren zin, dan heeft dit tweeërlei reden. In de eerste plaats kenmerkt een krachtig levend volk zich er door dat het zijn binnenlandsche politiek ondergeschikt maakt aan zijn buitenlandsche, d.w.z. zijn heden weet te onderschikken aan de toe-