is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Het parlementaire stelsel.

"But it is not institutions, which are the object of my research, it is not on political forms, it is on political forces that I dweil". Ostrogorski.

Het staatkundig stelsel, waaronder het nederlandsche volk leeft en dat als het parlementaire stelsel wordt aangeduid, heeft in breede kringen geen waardeering meer. Ontspringt dit gebrek aan waardeering veelal aan teleurstelling van te hooggespannen verwachtingen; erkend moet worden dat de herhaalde noodzaak tot het vormen van extra parlementaire kabinetten met hun geringe regeerkracht en geringe gerichtheid, op groote fouten in de werking van het stelsel wijst. De Kroon wordt hierdoor bij de kabinetsformatie gedwongen de verantwoordelijkheid voor de richting van 's Lands bestuur te dragen in een mate, die in het parlementaire stelsel niet noodig moest zijn en die ook, bij de zeer groote gecompliceerdheid van het tegenwoordige leven, door de Kroon op den duur niet gedragen kan worden zonder in te sterke mate in de partijstroomingen te komen. Het wijst op een te kort aan staatkundigen zin bij het nederlandsche volk dat zijn politieke partijen niet op zoodanigen grondslag zijn gevormd, dat parlementaire kabinetsformatie altijd mogelijk wordt. Er is geèn