is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Hoofdstuk

VEREENIGING EN SCHEIDING

Het Vlaamsche vraagstuk is niet ontstaan tegelijk met het Koninkrijk België. Vóór 1830, vóór 1815, vóór 1793 bestaat het reeds, zij het dan in andere gedaante1. Van een bepaalde J houding der Nederlanders daartegenover is, althans vóór 1815, I geep sprake. Dat een verdeeling der Zuidelijke NederlandenT in de 17e en 18de eeuw herhaaldelijk aan de orde, eenige beteekenis zou kunnen hebben voor de rechten der daar wonenden op het gebruik van hun moedertaal, is een gedachte, die in de onderhandelingen, over deze kwestie gevoerd, geen plaats vindt. Het is een staatkundige aangelegenheid tusschen de mogendheden, waarin de bewoners van het land zelf niet mee te praten hebben.

Wanneer in 1789 de Zuidelijke Nederlanders zelf over hun' lot trachten te beschikken en in opstand komen tegen Jozef U, zoekt het conservatieve element onder de opstandelingen aan-, sluiting bij het Noorden*. Dit wordt hier als een zuiver politieke zaak beschouwd en behandeld, en vindt als zoodanig bij raad-

1 Zie voor de tijd vóór 1815: Verloo, Verhandeling op d' onacht der Moederlijke Tael in de Nederlanden, Maastricht 1788. Herdrukt te Gent 1829. A. Jacob, Verloo en d'onacht der moederlijke taal in: Album opgedragen aan Dr. J. Vercoullie, 1927. id. De Vlaamsche gedachte en het eenheidsstreven aan het slot van de Oostenrijksche tijd, Vlaamsche Arbeid XXVI. id. De Vlaamse Lijn in de Oostenrijkse en de Franse Tijd, in: Vóór-1830-Na, een bundel opstellen en gedichten, uitgeg. door de Dietsche Bond, i9Jo. F. Blauwkuip, de Taalbesluiten van Koning Willem I, Amsterdam

1920. Hfst. n.

* H. T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet, Inleiding, bl. XLTX.