is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

Ten onrechte beschouwt Vercarnmen (a.w. bl. 172 en noot) Da Costa's Rijmbrief aan Jan Wap als een uiting van welwillendheid jegens het Zuiden.

VIII

E. Troeltsch neemt in „Augustin, Christliche Antike und das Mittelalter" bl. 2/3, noot 3, het begrip „Balkanproblem" in een te beperkte beteekenis.

IX ■

Het is onjuist tusschen de stichting van de Volkenbond en vroegere volkenbondsontwerpen veel verband te zoeken.

X

B. Verhoeven, de Zielegangvan Henriëtte Roland Holst, (Beiaard 1924, bl. 162 vlg.) geeft een totaal verkeerde voorstelling van de beteekenis det verzenbundel „Verbonken Grenzen".

XI

Het voorkomen van vele vreemde woorden in de werken van Louis Couperus moet niet worden toegeschreven aan een neiging tot pose van de schrijver.

XII

Gheraut in de verzen:

Wat sal den lichaem ghebont, gheraut doen? Dat die ziele met oneeren belast wort,

(Leuvensche Bijdragen 4, 247)

beteekent niet „gerouwd, in rouw getooid" zooals het in een noot wordt verklaard, doch moet worden opgevat als synoniem van ghebont.