is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Inleiding.

Maatschappijschool en Cultuur.

Blz. 1—3. Verklaring van den naam maatschappijschool- — Blz. 3—6. Beteekenis en ontwikkeling van het woord en het begrip cultuur. — Blz. 6—7. Cultuurperioden. Het begrip moderne cultuur. — Blz. 7—8. Beteekenis der techniek voor de cultuur. — Blz. 8—9- Wundt's opvatting tegenover de waardeering der moderne cultuur. — Blz. 9. De taak van den mensch tegenover de cultuur van zijn eigen tijd. — Blz. 9—10. Schaduw- en lichtzijden in de ontwikkeling der moderne cultuur. — Blz. 10—11. De beteekenis van het godsdienstig bewustzijn voor de modern-maatschappelijke ontwikkeling. — Blz. 11- Beteekenis der maatschappijschool voor de moderne cultuur. — Blz. 11—14. Parallellisme en tegenstelling in de ontwikkeling van het bedrijfsleven en van de wetenschap. Synthetische taak der maatschappijschool tegenover deze ontwikkeling. — Blz. 14—15- De beteekenis der ontwikkeling van de moderne-staatsidee voor de moderne cultuur. — Blz. 15—16. Noodzakelijkheid van een sociale school voor de modern-sociale cultuurontwikkeling. — Blz. 16—17. Ontwikkeling en taak van het handelsonderwijs. — Blz. 17. De tegenwoordige verhoudingen in de onderwijswetgeving. — Blz. 17—18. Algemeene vorming en specialisatie. — Blz. 19—20. Overlading bij het voorbereidend hooger- en middelbaar onderwijs. Algemeene taak van dit onderwijs.

Hoofdstuk I.

De historische grondslag. Overzicht der geschiedenis van het voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs.

Blz. 21—23. Het ontbreken der staatszorg voor het onderwijs tot de 19de eeuw. — Blz. 23—24. Geschiedenis van het onderwijs

tot de Renaissance. — Blz. 24 25. Invloed der Renaissance op

het onderwijs. — Blz. 25—26. Opkomende studie der natuurwetenschappen. '— Blz. 26—27- Maatschappelijke en staatkundige evolutie. — Blz. 27—28. Invloed der Aufklarung op het onderwijs. — Blz. 28—32. Inrichting der Latijnsche school tot de