is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de scholen met een bepaald religieus karakter moge de verzorging der ethische waarden meer voor de hand liggen, ook in instituten met geen bepaald godsdienstig karakter dient het sociaal-idealisme te leven, dat onze tijd noodig heeft.

Onze tijd in het algemeen, handel en bedrijf in het bijzonder. De groote moderne werkgemeenschappen hebben een wijdvertakte organisatie, waarin elk individu zijn plaats en taak vindt. Inzicht in en gevoel voor de beteekenis der taak als onderdeel der werkgemeenschap zal den arbeid der werkkrachten in hooge mate ten goede komen. Daar de moderne maatschappijschool deze krachten moet opleiden, zal ze zoo goed mogelijk het inzicht moeten bijbrengen en het gevoel moeten kweeken i). Eerst dan zal de maatschappijschool tot volledige ontplooiing kunnen geraken, wanneer naast de maatschappelijke behoefte, waaruit zij voortkwam en de wetenschappelijke fundeering van haar onderwijsstof een krachtig sociaal-idealisme zijn bezielenden invloed op leerlingen en leeraren uitoefent. Dit sociaal-idealisme is een behoefte van den modernen tijd. De idee, die den grondslag vormt van de onderwijsstof der maatschappijschool en deze onderwijsstof zelf maken het instituut bij uitnemendheid geschikt om ook in dit opzicht de behoeften van dezen tijd te bevredigen.

*) VgL Rudolf Stammler, Wesen des Rechtes und der Rechtwissenschaft (In: Paul Hinneberg, Die Kultur der Gegenwart," ihre Entwicklung und ihre Ziele, Leipzig-Berlin 1913), Herman Harrell Horne, The philosophv of education, New York 1918 en Joseph A. Leighton, Indivividuality and education New York, 1928. '

ELZINGA, De Grondslagen der Maatschappijschool.

10