is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beteekenis hebben, voor de gemeenschap is het waardeloos1). Slechts dan komt de mensch tot volle ontwikkeling, wanneer hij zijn geheele persoonlijkheid, door zijn kennis en inzicht gevoed, in zijn werk weet te leggen Deze eenvoudige waarheid, reeds door Pestalozzi op den voorgrond gebracht, wordt bij het onderwijs steeds weer vergeten. Veel kennis, eenig inzicht en vrijwel geen toepassing op het leven neemt veel weg van de beteekenis, die het onderwijs voor de maatschappij zou kunnen hebben.

De maatschappijschool, uit het moderne leven gegroeid en vormend voor dat leven, dient Pestalozzi's les te betrachten en te beproeven menschen te vormen, die de Cultuurwaarden uit het moderne leven zoo goed mogelijk kennen, hierin een zoo diep mogelijk inzicht hebben en dit in hun werk op de juiste wijze tot uiting brengen.

*) Vlg. Kerschensteiner, Grundaxiom etc, p. 33 en Paul Barth, Erziehungsund Unterrichlslehre, p. 172.