is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

School

8. Hij moet zijn slecht humeur bedwingen.

9. Hij moet niet onbillijk zijn en b.v. niet de geheele klasse voor één straffen. Bij het straffen rechtvaardig zijn.

10. Hij moet onderwerpen buiten de les bespreken en meer aandacht besteden aan het tegenwoordige leven.

11. Hij moet de lessen goed uitleggen en helpen bij niet begrijpen.

12. Hij moet geen krachttermen gebruiken, en de leerlingen niet uitschelden.

13. Hij moet niet rooken in de klas.

14. Hij moet met de leerlingen meeleven, hen over moeilijkheden heen helpen en een oude trouwe vriend zijn, contact met de leerlingen hebben en hun karakter leeren kennen; hun behulpzaam zijn.

Klasse A B 0 D

1 + — — +

2 + + + +

3 + + + + 4= + + + — 6 — + + —

1 + + — +

2 + + + +

3 — — — +

4 — — + +

5 — — + +

3 — + + —

4 + + + +

5 + + + +

1 + — + +

2 + +

3 — + + —

4 + + + +

1 + + — +

2 + + — +

3 — — — +

4 + + + —

5 — — + —

1 — + — —

2 — + — —

1 — + + —

2 — + + +

3 — — + —

4 + + + +

5 + + + +