is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 6. De Handelsavondscholen.

De zeer verschillende organisatie der handelsavondscholen maakt het onmogelijk een algemeen programma voor deze scholen op te stellen. Voor handelsavondscholen, aansluitend bij de 7e klasse eener lagere school drie leerjaren omvattende en met een jaarcursus van 8 maanden, terwijl het totaal aantal wekelijksche lesuren tenminste 6 bedraagt, zouden bij het eindexamen de volgende eischen gesteld kunnen worden:

1. Boekhouden. Dubbel boekhouden.

Ongesplitst dagboek, Journaal volgens de dagelijksche methode. Grootboek. Afsluiten van het grootboek. Eenvoudige balans en verhes- en winstrekening. De voornaamste dag- en bijboeken. Journaal volgens de maandelijksche methode.

2. Organisatie en techniek van den handel en handelsrekenen. Interest Goederenhandel. Vreemd geld, wissels (binnenland-

sche en vreemde), effecten, prolongatie en beleening. Rekeningcourant. Gemiddelde waarden. Eenige kennis van vreemde maten en gewichten en prijsnoteering in vreemd geld. Handel in edele metalen.

Voor handelsavondscholen, aansluitend bij de 7e klasse eener lagere school, 5 leerjaren omvattende met een jaarcursus van 8 maanden, terwijl het totaal aantal wekelijksche lesuren voor de handelsvakken minstens 11 a 12 in de 5 jaren bedraagt en de leerlingen in de 4e en 5e klasse zich op de handelsvakken als keuzevakken kunnen specialiseeren, kunnen de normen voor de 4-jarige dagscholen gelden.

Voor avondscholen als bovenomschreven doch met een cursusduur van 12 maanden zou men ongeveer aan de eischen der z.g. praktijkexamens hunnen voldoen. Deze eischen kunnen ook dienen voor handelsavondscholen met een korteren cursusduur, doch op hoogere basis van toelating, waar de leerling zich eveneens op de handelsvakken als keuzevakken kan toeleggen

De Commissie: G. W. 't Haat.

M. van overeem.

G. van Ru.

J. SlEMER.

C. Smit. E. Smit.

Dr. P- G. van de Vliet. Mr. W J. WrrsENBOER.

H. J. Zier.