is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ui tzetti n sscoëf f icienten.

Wet van Gay-Lussac. Warmte als vorm van energie. Warmtehoeveelheid, S. W. Verbrandingswarmte.

Mechanisch aequivalent.

Smelten, latende warmte. Invloed druk.

Oversmelten. oplossen, oploswarmte.

Kristallisatie.

Koken, verdampingswarmte. Dampspanning. Koken onder vermeerderden of verminderden druk.

Vochtigheidsgraad, dauwpunt

Des til leeren. Kritische temperatuur. Vloeibaar maken van gassen en dampen.

Thermostaat Thermoregulateurs in koel- en verwarmingstechniek en in nachtstroom reservoirs. (11)

Bom v. Berthelot; Junkermeter.

Verbrandingswaarde van voedingsmiddelen.

Nuttig effect van de menschelijke machine; proeven van HilL (12)

Wood's metaal, Lipowitz' metaal, sprinklers.

Hypsometer.

Dauw, wolken, nevel, regen,

hagel, rijp. Gefractioneerde destillatie.

Koeltechniek: (13) beginselen der compressie-koelmachine; ammoniak, koolzuur, zwavelig zuur, methylchloride en aethylchloride als koelmedia.

Koelaanleg voor groot en klein verbruik. IJsfabricage: koeling van lokalen.

Eenvoudige voorbeelden ter berekening van het warmte ontbrekend vermogen. Beteekenis van kunstmatige koude voor handel en industrie.

Verkrijging en toepassing van zeer lage temperaturen. Meer volledige behandeling van bereiding en gefract. dest.

elzinga, De Grondslagen der Maatschappijschool. 25