is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITERATUURLIJST.

li Zie b.v. Handwörterbuch der Naturwissenschaften, Band VI,

p. 42, e.v.

Zie voor de internationale afkortingen en definities de normaalbladen N 333 en N 334, uitgave Centr. Normalisatie Bureau, den Haag, Koningskade 23, postgiro 25301. Prijs 15 ets. per stuk.

2. Zie b.v. G. v. Hanffstengel. Technisches Denken und Schaffen. Uitg.: Springer — Berlin. 4de druk 1927. R.M. 6.90.

3. A. H- Pare au. Geschiedenis der Haagsche Waterleiding over de jaren 1874—1914. Uitgave Gemeente 's-Gravenhage. Edwin Gross. Handbuch der Wasserversorging. 2e Auflage 1930. Verlag R. Oldenbourg, München & Berlin. ƒ 13.30.

4. Scheepsbouw, Zeemanschap, enz. Leerboek voor Stuurlieden, enz. Uitgave: Kweekschool voor Zeevaart — Amsterdam. / 9.—

5. B. AbletLA course in physics for medical and dental students. Uitgave: Oxford University Press, 1930. ƒ5.50.

6. W. Vollbrecht en B- Sternberg-Raasch. Das Gas (in Reitragen erster Mitarbeiter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Technik). Verlag: Reimar Hobbing, 1929, Berlin S.W. 1. Gebonden R.M. 18.—.

7. C. W. J. Schor teldoek. Watervoorziening in gebouwen. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Kosmos, gebonden /4.50D. G- Meulenkamp. Centrale verwarming, ventilatie, water- en gasinstallaties. Uitgave: Oosterbaan & le Cointre. Goes 1927, 2de druk. Gebonden f4.—.

Publicaties van de Warmtestichting. Uitgave: J. Moorman, den Haag.

8. Fr. Wentzell und K A 11 wei Ier. Die Anwendung des Venturiprinzips zur Betriebskontrole in Wasserkraftanlagen. Verlag: Bopp & Reuther. Maschinenfabrik. Mannheim— Waldhof.

9. M. Larrony. „Le Ballon et FAvion. La route aérienne". Collection A. Colon. Paris.

J. Laurence Pritchard. The book of the aeroplane. Uitgave: Longmans, Green & Cy. Ltd. London, 1927. 7/6.