is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Valentie en verandering daarvan alleen als

waarneming; dus als resultaat van analyse;

geen verklaring der valentie.

Bekendheid met het bestaan van het periodiek

systeem; kennis van enkele families in dit

systeem.

Moleculair- Bepaling van het mol. gew. uit de dampdicht-

gewicht: heid, de vriespuntverlaging en de kookpunts-

verhooging.

Gram-molecule.

Atoomgewicht: Bepaling van het atoomgewicht van gasvormige elementen uit het mol. gew. en de kennis van het aantal atomen per molecule of als de G. G. D. van de wisselende hoeveelheden van het element op een grammolecule van verbindingen. Gram-atoom.

Mol. formules: Bepaling van de moleculaire formules van 02 en H2S.

Op grond van volumetrische uitkomsten.

Thermo-chemie: Bekendheid met het begrip endotherme en exotherme werking.

Reactiesnelheid: Invloed van temperatuur en druk op het evenwicht bij gasreacties. Invloed van katalysatoren.

Omkeerbare Bekendheid met het begrip „omkeerbare rereacties en actie" en „dissociatie". dissociatie: Geen dissociatiegraad.

lonisatie: Stroomgeleiding van oplossingen van zuren,

zouten en hydroxyden; waarneming van de verschijnselen, die aan de electroden optreden. Verklaring volgens de ionentheorie. Secundaire werkingen bij de electroden. Over de lading der ionen in verband met de valentie.

Sterke en zwakke zuren en basen; alleen qualitatieve vergelijking van hun ionisatiegraad. Electrolyse van een oplossing van H2S04 met