is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reacties van de carbonylgroep en de hydroxyigroepen. Glucose als polyalcohol en als aldehyd. De gisting.

Rihexosen: Rietsuiker, melksuiker en moutsuiker.

Suikerwinning. De inversie en het aantoonen er van met Fehling's proefvocht (op te vatten als oplossing van cupri-oxyde) en polarimetrisch.

Melksuikerwinning.

Polyglucosen: Zetmeel en cellulose. Winning van aardappelzetmeel. Werking van diastase en van zuur. Dextrine.

Wijn, bier en gedestilleerd.

Cellulose. Voorkomen. Papier. Vorming van esters. Nitrocellulose, Celluloid, Kunstzijde en takken.

Eiwitten. Voorkomen van eiwitten. Ontleding (ammo¬

niak, zwavelwaterstof). Repaling van de hoeveelheid eiwit in voedingsmiddelen volgens Kjeldahl. Afscheiding van caseïne uit melk.

Aromatische Droge destillatie van steenkool. verbindingen. Cokes, teer en gas. Zuivering van lichtgas en winning van bijproducten. Teerdestillatie. Benzol en totuol. Rereiding van nitrobenzol en van aniline.

Phenol. Iets omtrent de structuur van benzol. De oeconomische beteekenis van deze stoffen.

Voedings- Eiwitten, suikers en vetten. Hun voorkomen

middelen. in de melk. Boter- en kaasbereiding.

De kringloop Voedingswaarde van verschillende voedingsvan de stof. middelen.

Voedselbehoefte uit calorisch oogpunt. Bol van water, zouten en vitaminen.

Het assimilatieproces van de plant als bron van alle voedsel. Koolstofcyclus en stikstofcyclus.