is toegevoegd aan uw favorieten.

Dynamisme en logies denken bij natuurvolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Von den Steinen vertelt in zijn beschouwing over de doorhem waargenomen couvade, dat aan de Paranatinga, waar de zede verwaarloosd wordt, de vrouwen daarover ontevreden zijn, niet omdat het haar, maar omdat het de kinderen schaadt. Als het gebruik nuttig was voor de vrouwen, zegt deze onderzoeker, zou er ook geen reden te vinden zijn, waarom de mannen zich zouden hebben onderworpen. De couvade bestaat in het waargenomen geval voornamelik uit het rusthouden door de man en uit diëet. Als er zware spijzen gegeten werden, zou dit hetzelfde zijn, alsof het kind ze zelf at Von den Steinen haalt nog door anderen gerapporteerde couvade-gebruiken in Z.-Amerika aan, waarbij eveneens gevast wordt en wel ook daar, totdat de navelsnoer van het kind afgevallen is. De vader wordt met het kind onverbrekelik verbonden geacht en de Indianen noemen het kind ook de „kleine vader". En een meisje noemën ze evenzo en niet zoals men misschien zou verwachten, „kleine moeder". Het is immers door de vader gemaakt In overeenstemming met het verband tussen vader en kind is het dan, dat de vader bij de Bororo medicijnen innam, als zijn kind ziek was *). ^ Van belang is nog de vermelding, dat ook tijdens de zwangerschap de vader soms vast en zich moet onthouden van zware arbeid. Hieruit blijkt duidelik het geloof, dat het welzijn van het embryo en het kind afhankelik is van het welzijn van de vader, maar tevens, dat van een identificatie, van een zwak Ik-bewustzijn, geen sprake is.

Tegenover de zorg voor het kind, als men een kind wenst staat het feit dat veel geaborteerd wordt 2). Ook dit pleit tegen identificatie van de vader met het kind.

Evenwel blijft de voedselonthoucting van de vader voor het kind en het innemen van medicijnen te zijnen bate voor onze opvattingen een vreemd verschijnsel. Wel past het in het kader van andere magie: het doden van een vijand door het afschieten van een magiese pijl, door het verbranden van een poppetje, dat de vijand voorstelt door het verbranden van zijn haren of nagels e.d. Volgens Kruyt is het bij de Toradja's verboden, potten te bakken als er een zieke is. De ronde vorm zou maken, dat zijn buik ging zwellen, het plat slaan, dat hij mager werd »). Bij de Mandailingers maakt men de deuren open en alles wat

*) Von den Steinen, LL, blz. 334—338. *) ibid., blz. 334.

8) Alb. C. Kruyt. Measa. Bijdragen T.-, L.- en V.-kunde v. Ned. Indië.

Deel 74, blz. 240.