is toegevoegd aan uw favorieten.

Dynamisme en logies denken bij natuurvolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

DE MAGIE EN DE MATERIËLE KULTUUR.

De voorgaande hoofdstukken leidden tot de conclusie, dat enkele geestelike functies bij primitieve volken, over welker afwijking van de hogere ongegronde meningen dreigen post te vatten, niet wezenlik van de onze verschillen. Voor een sterk afwijking'van de hogere ongegronde meningen dreigen post te verrichten van magiese handelingen door de lagere volken.

Het is zeker niet gemakkelik een scherp omlijnde definitie te geven van magie. Dit verklaart, • dat verschillende auteurs over het onderwerp verzuimen het begrip te omschrijven. Zo zoekt men bij Beth, Marett, Vierkandt, Preusz, Hubert et Mauss tevergeefs naar een definitie. Danzel zegt: „Als magische Handlungen werden wir also Brauche und Ausübungen bezeichnen, deren Wirkungen nicht ohne weiteres aus den einfachen natürlichen Bewegungen, aus denen sie sich zusammensetzen, erklart werden können"

Danzel geeft niet aan, of men zich daarbij moet stellen op het standpunt van degeen, die de magiese handeling verricht, dan wel op dat van de wetenschappelike onderzoeker. Met andere woorden, hij uit zich niet over de vraag, of de toverende mens zich bewust is van het verschil tussen natuurlike en bovennatuurlike handelingen. Een verschil, dat ook voor de natuurwetenschappelik denkende mens niet altijd even scherp kan zijn. Als bijv. het uitzuigen van een ziekte door een medicijnman tot de magie gerekend wordt, hoe moet men dan een doelbewust aangewende suggestieve handeling van een medicus kwalificeren, die door ervaring geleerd heeft, dat suggestie doelmatig zijn kan?

Er bestaat een wazige grensstrook tussen magiese en natuurlike handelingen, wat echter niet zeggen wil, dat men de onderscheiding ten onrechte maakt. Als de grens voor ons niet

*> Th. W. Danzel, Magie und Geheimwissenschaft 1924, blz. 2/3.