is toegevoegd aan uw favorieten.

Dynamisme en logies denken bij natuurvolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een aanvallende, psychiese techniek, maar ook niet meer beteJkent, juist als bij de bovenbehandelde ijzerbewerking der negers en de landbouw der Dajaks.

Merkwaardig is het groot aantal genezingen, dat na zulke trepanaties optreedt. Parkinson heeft vele geopereerden nog jaren na de operatie gekend. Een oude inboorling telde 31 gevallen op, waarin hij getrepaneerd had, 23 van de heden waren in leven gebleven; verscheidene kende Parkinson. Een man van 60 jaar had de trepanatie eerst als jongeling, daarna als man van 35 jaar doorstaan.

Een geestesstoring komt na het ingrijpen wel eens voor, maar Parkinson kende zelf geen geval daarvan i).

Het succes van dergelijke trepanaties in Melanesië is des te merkwaardiger, omdat men in Europa in de officiële chirurgie op veel minder goede resultaten kan bogen. In de ziekenhuizen van Parijs stierven van 1835—1836 alle getrepaneerden. De beroemde Russiese chirurg Pirogoff verloor in 1897 zeven van de negen getrepaneerden. Volgens een tot in de laatste tijd lopende statistiek van Blume stierven van 709 geopereerden er 3522).

Hoe doelmatig de Melanesiërs van 't Gazelle-schiereiland te werk gaan, moge nog hieruit blijken, dat de operatie alleen wordt uitgevoerd, wanneer de schedel volledig is ingedrukt en op de getroffen plaats verbrijzeld is. Bij een enkele indeuking moet de genezing door de natuur komen.

Deze voorzichtigheid vormt een tegenstelling met de gemakkelikheid, waarmee men in andere gevallen tot trepanatie besluit. Want bij epilepsie en aanhoudende zware hoofdpijn gaat men er ook toe over. Men maakt dan een spleet, door schuren met een schelp, waarna de huid eroverheen getrokken wordt En om kinderen voor genoemde kwalen te vrijwaren, passen sommige moeders reeds bij voorbaat deze soort van trepanatie toe, zoals Parkinson zelf waarnam. Sterfgevallen zouden zeldzaam zijn 3).

Vinden we trepanatie speciaal in Melanesië veel toegepast ook in andere werelddelen komt ze veelvuldig voor, terwijl op getrepaneerde pre-historiese schedels reeds herhaaldelik de aandacht gevestigd is.

Het heeft geen zin, na het goede artikel, dat Dr. Ronhaar

*) Parkinson. LI., blz. 108—112.

2) Von Hovorka und Kronfeld 1.1., blz. 456.

») Parkinson. LL, blz. 118.