is toegevoegd aan uw favorieten.

Dynamisme en logies denken bij natuurvolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, die verschillende factoren buiten rekening laat. We weten, dat in ons goedontwikkelde volk lieden zijn, die op een wond liever een tabakszakje met spinneweb leggen dan een asepties verband; dat Brabantse boeren liever een verstuikte voet laten „overlezen" dan hem door de dokter te laten behandelen; dat een bekend kwakzalver in de hoofdstad van ons land dageliks vele tientallen postpaketjes ontvangt, waarin flesjes met urine, uit welke hij de diagnose stelt omtrent de kwalen der patiënten, die hij nooit gezien heeft. In elk volk zijn domkoppen, die graag anders handelen dan evident juist is. Zo zullen ook bij lager ontwikkelde volken wel mensen zijn met voorhefde voor magiese middelen, waar natuurlike bekend zijn. Ook hebben zulke volkjes, die vertrouwd zijn met de magies-religieuze sfeer, allicht minder weerstrevende neigingen te overwinnen, grijpen ze gauwer ernaar, als het natuurlike middel faalt Er zal dus ook dikwijls magie aangewend worden, al zijn rationele medicijnen bekend.

Maar dit neemt niet weg, dat het feit van een vrij ver gevorderde chirurgie en het toepassen van de meest rationele middelen tot abortus een sterke aanwijzing vormen voor de verhouding der magiese (religieuze) tot de natuurlike therapie, zoals ik die boven aangaf. Niet dus a-logies of pre-logies denken bepaalt het optreden tegen ziekten, maar de mate van ervaring in de medicijnen.

Men kan bovendien volledig instemmen met Rivers, waar deze betoogt dat ook de redenering, waarop de magiese handelingen berusten, niet onlogies is. „Their modes of treatment follow directly from their ideas concerning etiology and pathology. From our modern standpoint we are able to see that these ideas are wrong [zeker vele niet!]. But the important point is that however wrong may be the beliefs of the Papuan and Melanesian concerning the causation of disease, their practice are the logical consequence of those beliefs" *).

Rivers noemt verder het zo wijd verbreid geloof, dat het denken van volkjes als Papoea's en Melanesiërs een vaag en ongeordend karakter heeft de grootste hindernis om de mensen van lage kuituur beter te leren begrijpen. En hij verklaart zelfs, dat hun optreden tegen ziekte niet a- of pre-logies is, maar dat het wordt geleid „by reasoning as definite as that which we can claim for our own medical practices" 2).

») Rivers, LL, blz. 51. *) ibid., blz. 52/58.