is toegevoegd aan uw favorieten.

Dynamisme en logies denken bij natuurvolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel dus in de grond de gedachten, die tot verschillende dynamistiese gebruiken leiden, ons niet vreemd zijn, kan niet worden ontkend, dat herhaaldehk het domste en onbegrijpelikste magiese geloof voorkomt. Rasmussen woonde bij, dat de angakok als oorzaak voor de ziekte van een kind opgaf, dat dit een hondje zijn vossenhuidbroek had aangetrokken 1). Als een kind bij de Iglulik-Eskimo's een tand verliest, wordt die in een stukje vlees gestopt en aan een hond gegeven; het kind zal dan spoedig een nieuwe tand krijgen. Een vrouw met jonge kinderen moet geen ander rendiervlees eten dan van de achterpoten 2). Van zulke voorschriften en verboden zou het verloren moeite zijn, naar de oorsprong te zoeken; alleen goedgelovigheid van de ergste soort schijnt te kunnen leiden tot de aanvaarding van zulke grillige bedenksels.

Onverschilligheid en scepticisme.

Als ze tenminste algemeen aanvaard worden. Er is verschil tussen het vertellen, dat een bf ander middel helpt, een of ander verbod geldt, en het handelen ernaar; men kan een vaag geloof koesteren zonder er zich in het dageliks leven veel van aan te trekken. Het vermoeden is gewettigd, dat lastige taboe's geregeld opzettelik overtreden worden, omdat het opvolgen te lastig gevonden wordt. Het betrappen ervan is natuurlik niet gemakkelik; zelden zal het bewijs van veelvuldige overtredingen zo mooi geleverd worden als door het verslag van de behandeling ener zieke vrouw in Rasmussen's IglulikEskimos. De zitting van de angakok werd geheel bijgewoond door Therkel Mathiassen en Jacob Olsen, welke laatste een volledig verslag kon opschrijven, dat later nog door Rasmussen met de angakok gecontroleerd werd. Het onderzoek naar de overtredingen heeft plaats door gedurig ondervragen en Rasmussen maakt de opmerking, dat in een klein Eskimo-dorp iedereen ongeveer alles van allen weet, ondanks de pogingen van de enkeling, om iets geheim te houden en ondanks zijn overtuiging, dat niemand het weet. Maar zou de sjamaan (die de zieke in tegenwoordigheid van alle dorpsgenoten ondervraagt) niets bepaalds van de patiënt weten, dan zal hij zich houden bij alledaagse zaken, waaromtrent hij zeker kan zijn, dat alle vrouwen tegen de taboe's zondigen.

*) K. Rasmussen. The people of the polar north. 1908, blz. 163. *) Rasmussen. Iglulik Eskimos blz. 177.