is toegevoegd aan uw favorieten.

Dynamisme en logies denken bij natuurvolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de docent doet een proef niet meer dan één keer en dus niet onder verschillende omstandigheden. Voor een mislukking wordt op gezag een of andere oorzaak aanvaard en 't is al mooi, als de proef daarna nog eens wordt overgedaan. Ook heb ik weieens horen beweren, dat er soms „ein wenig nachgeholfen" wordt Als de proef een andere uitkomst geeft dan de verwachte, neemt men toch de officiële uitkomst aan. De proeven zijn illustraties, geen werkelike experimenten. Men moet nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid stof leren. Misschien is het een beetje pessimisties gezien, maar veel toch niet. Natuurlik is het bij de élite aan de universiteit anders, maar daar heeft men met een zeer klein percentage te doen van degenen, die met de physiese vakken in aanraking komen.

Het is dan ook zeer de vraag, of het causale denken zulke triomfen viert, als men weieens meent te mogen aannemen. ) Men gelooft in het causale denken van anderen, zoals Eskimo's ( geloven in de bovennatuurlike kunsten van hun angakok. -De j 'afwijzing van dynamisme door de massa (een afwijzing, die / overigens vele uitzonderingen heeft) berust bp een geloof, dat reeds op de schoolbanken wordt ingeprent. Zo schijnt ook het / ongeloof van velen op kerkelik gebied niets anders dan een ander soort geloof en berust bij dezulken allerminst op redenering.

Is er dus velerlei overeenkomst tussen het denken van natuur- en kultuurvolken, dan rijst de vraag, waardoor de zeer . grote verschillen in beschaving zijn ontstaan, ï Dat het ene volk sneller vorderde dan het andere kan lissen aan uiterlike omstandigheden, aan distributieve verschillen in aanleg, vooral aan de grootte van een volk (zie boven blz. 10) en zelfs enigermate aan het toeval (b.v. het samenwerken van \ erffactoren bij het geboren worden van uitblinkers).

Wanneer de uiteenzettingen van Woodworth over de gunstige omstandigheden voor uitvindingen bij een talrijker volk ( juist zijn, dan moet de aanraking tussen verschillende volken . onderling ook van grote betekenis geweest zijn, omdat die aanraking tot op zekere hoogte dezelfde uitwerking had. De geweldige veranderingen, die de Kruistochign brachten in de West- ' europese beschaving, vormen een stevige aanwijzing voor de invloed van akkulturatie. De kennismaking met nieuwe kultuurelementen kan aan een volkje een stoot geven, die het tot nieuwe prestaties brengt. Als het waar is, dat nieuwe ontdekkingen bijna altijd tot stand komen door combinatie van reeds bekende dementen, moet de verwijding van de horizon enorme