is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderland en volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joodsch tehuis" waren de 3 Guyana's, de „Leider" was Mussert himself. Hij zeide, dat hij de eenige was, die een „constructieve bijdrage" gaf. Hij vergist zich, ook het „Schwarzes Korps", het orgaan van den chef der Gestapo Himmler had een constructieve bijdrage gegeven. Het schreef na de pogroms, dat men „de Joden moest kenteekenen en isoleeren. „Verarmd zullen zij tot crimi„naliteit vervallen. Als het proces zich heeft voltooid, zullen „wij genoodzaakt zijn hen te vuur en te zwaard uit te roeien en „te vernietigen. Maar het buitenland kan ze nog redden, als „het ergens een Jodenstaat sticht. Als wij ze gaan uitroeien, „zegge men niet, dat wij niet bereid zijn geweest een constructieve bijdrage van het Jodenvraagstuk te leveren".

Ook Streicher in „der Stürmer" had vroeger reeds een constructieve bijdrage gegeven: „Hangt de spitsboeven (dat zijn alle Joden} op of verbant hen naar Madagaskar". En in een later nummer: „Brengt alle emigranten in een reusachtig concentratiekamp in Madagaskar. En interneer ze daar zoodanig tot „ze zichzelf verdelgd en opgevreten hebben". In een volgend nummer van „der Stürmer" wordt deze constructieve bijdrage toch nog te humaan gevonden en Nieuw-Guinea wordt aangewezen: „Beter is Nieuw-Guinea. Zet de Joden daar aan land, „geeft ze alleen het „notdürftige" en dan moeten de Zonen van „Juda het maar zien klaar te spelen met de koppensnellers en „de Kannibalen. Alleen moet men medelijden heben met die „arme Kannibalen, want als zij genoeg Joden gegeten hebben, „zullen ze zeker de smaak voor zwijnenvleesch verliezen". En „het artikel eindigt: „mit treudeutschem „Heil Hitier".

De constructieve bijdrage van Mussert bestond daarin, dat hij een kaartje gecopieerd had van Britsch, Nederlandsch en Fransch Guyana en hij decreteerde: „Dit territoir kan alle Joden van de wereld bevatten, daarheen moeten zij". Teveel gulheid met Nederlandsch territoir zou hem misschien verweten worden en daarom ordonneerde hij, dat Nederland als compensatie een stuk van Angola zou krijgen. Maar riemen snijden van het fascistische Portugal — welks vlag hij met de Duitsche, Italiaansche en Mussertsche vlag altijd op landdagen hijscht — was niet bondgenootschappelijk en daarom zou Portugal weer schadeloos gesteld worden met een stuk van den Belgischen Congo. De kosten? Doodeenvoudig. Die miliarden moest Amerika betalen, dat toch zoo goed in zijn geld zat. Weliswaar had Mussert geen jaar geleden een artikel geschreven „Amerika bankroet", maar met zulke kleinigheden moet men een groot man niet lastig vallen.