is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderland en volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

advertentie zien van de afdeeling Amsterdam van dien Nat. Jeugdstorm: „Officieren of Reserve-Officieren gevraagd voor „het geven van instructies, alsmede een reserve-Officier voor „het Regiment Wielrijders van onze rijwielkern".

Wekelijks hebt gij in Vova kunnen vinden drie symbolisch in elkaar geknoopte linten, die van boven naar beneden achtereenvolgens de embleemen dragen van de N. S. B. de wolfsangel en den (neutralen!) Nat. Jeugdstorm.

Bij het afscheid van „gouverneur" Stephan van den Nat. Jeugdstorm schreef in de „Stormmeeuw", de reserve-officier O. J. Beerthuis, die door de jongste Regeeringsbeslissing verplicht was geweest voor den Nat. Jeugdstorm te bedanken: „ik heb het begrepen en ik deel Uw lot. Waarom? Hoe lang notf? Het zaad kiemt".

eindeliik was het tot de Regeering doorgedrongen, dat zij bij neus en lippen werd beetgenomen en Dr. Colijn deelde in de Tweede Kamer mede, „dat hij zich niet langer ooren liet „aannaaien en dat het ambtenarenverbod ook werd uitgestrekt tot den N. J. S. zijnde een mantel-organisatie van de N. S. B.

Groote verontwaardiging bij de N. S. B.-fractie; hoe kon men toch zoo iets denken?

Zuivere comedie! Wilt gij het bewijs? In tegenstelling tot den Nat. Jeugdstorm in Nederland was van Geelkerken in Indië wel formeel als opperchef erkend, maar nog niet materieel. De gevolmachtigde van Mussert in Indië, de Algemeen Organisatieleider Indië der N.S.B. moest nu „goedschiks van den gouverneur van „den N. J. S. in Indië gedaan zien te krijgen dat van Geelkerken „in alle opzichten als opperste leider werd erkend". Zou gouverneur Stephan onwillig blijken, dan zou de oude N. J. S. worden ontbonden en een nieuwe worden opgericht met een geheel nieuw bestuur, dat van Geelkerken als chef en den hoogsten functionaris der N. S. B. in Indië als diens vertegenwoordiger erkende. Maar naar buiten moest vooral voorkomen worden, dat de N. J. S. een onderdeel van de N.S.B. was. Ziehier de wijze, waarop dat geschiedde: op 19 November 1937 gaf van Geelkerken op papier van 'den N.J.S. de volgende opdracht aan den leider der N.S.B. in Indië — met het opschrift „geheim : „In verband met verschillende omstandigheden