is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderland en volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onfhankelijkheid aan iederen steun en iedere stem voor deze Beweging in dezen moeilijken tijd van onze Historie.

Vele vijanden hebben Nederland door de eeuwen heen belaagd, maar zij hebben het nooit blijvend veroverd, omdat onze voorouders voor die vrijheid goed en bloed hebben veil gehad. De historie vertelt ons hoe het voor ons is behouden, niet door stadhouders, vorsten en staatslieden alleen, maar door het geheele volk. Ook onze voorouders hebben crises, depressies en nood medegemaakt, zooals wij nu moeten doorworstelen, maar toch hebben zij ons land vrijer en welvarender aan hun kinderen overgegeven, zooals een fakkel, die gaat van hand tot hand. Zij hebben hun taak volbracht en zij zijn heengegaan. Wij zullen strijden en op onze beurt heengaan. Maar Nederland, samengeweven met Oranje, zal blijven bestaan, wars van communisme, nationaal-socialisme, despotisme, heidendom-onderdrukking, dictatuur en rassenhaat, alles in diametralen strijd met onze historie, onze traditie en onze beschaving.

Nederland, ons vrije Nederland!

Ik wil deze brochure, die hoop ik mede zal mogen helpen om mijne van onze hoogste traditie „Verdraagzaamheid" afgedwaalde landgenooten te waarschuwen hunne heiligste goederen weer in bescherming te nemen, besluiten, met de woorden van de armste vrouw, die hier in Nederland toevlucht zocht.

Een Joodsche Moeder, die heeft moeten dulden, dat haar man vluchtte, haar bezittingen haar werden ontnomen, haar eenige jongen, om niet in handen der Gestapo te vallen, naar ons land moest vluchten en daar — ver van zijn ouders — eenzaam stierf.

Deze vrouw nu eindigde een brief, waaruit de hoogste berusting zonder eenige verbittering sprak, aldus: