is toegevoegd aan uw favorieten.

Regeering, regeer! en Nogmaals: Regeering, regeer!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vervalsching. Niets dan een dom, brutaal plagiaat, „zonder eenige phantasie of intelligente interpretatie afgeschreven" van een Fransch boekje, „Dialogue aux Enfers entre Machiavelli et Montesquieu" („Samenspraken in de hel tusschen Machiavelli en Montesquieu ). Het verscheen in 1865 voor het eerst te Genève, anoniem. De tweede editie verscheen te Brussel met den naam van den schrijver, den Franschen advocaat Maurice Joly. Het groote Engelsche dagblad „The Times" heeft in 1921 hetzelfde bewezen in een serie artikelen.

Joly heeft in zijn werkje een aanval gedaan op het regiem van Napoleon III door Machiavelli den wreeden mond van den keizer te geven. Hij plaatst hem daarbij tegenover den menschelijken Montesquieu. In de „Protocollen van de Wijzen van Zion" vertellen nu deze Wijzen precies hetzelfde als hetgeen Machiavelli in het Fransche brochuretje mededeelt. Door dus een aantal namen te veranderen werd het boekje van een geschrift tegen de despotie tot een aanval op de joden. En: kon het fungeeren als een brok propaganda-litteratuur van het anti-semitisme.

Bij een proces over de „Protocollen" te Bern gevoerd, heeft de president van het gerechtshof dan ook verklaard, dat de z.g. protocollen als een belachelijke onzin, een vervalsching en een plagiaat dienen te worden beschouwd, vallende onder het begrip „Schundlitteratur" volgens de wet van Bern, waarvan vorm en inhoud in staat zijn tot misdaden te prikkelen, of aanleiding te geven tot in gevaar brengen van de zedelijkheid, dan wel het schaamtegevoel op grove wijze te kwetsen.

De Heeren Molenbroek en Nijsse verspreiden deze „Schundlitteratur" in Nederland. De „Majoor" Kruyt heeft dat eenigen tijd geleden eveneens gedaan en zal dat nog wel doen. Hoe lang nog slapen zij in hun eigen bed?

Deze vraag mag worden gesteld. Nadat, op last van den Officier van Justitie te Amsterdam, een kleine 200 exemplaren in beslag genomen werden, komt „De Misthoorn" (d.d. 30 September) rustig verklaren, dat met den verkoop wordt doorgegaan. „De eerste oplage is inmiddels uitverkocht en de tweede druk laat nog even op zich wachten, doch bestellingen worden regelmatig aangenomen", schrijven de Heeren.

Het is duidelijk, dat dit alles het gezag en het positieve Christendom raakt. Het is evenzeer duidelijk, dat onze zelfstandigheidspolitiek er door wordt bedreigd.

De onafhankelijkheid.

In een verkiezingspamflet van de anti-revolutionaire partij, voornamelijk onder de joden in Mei 1937 verspreid, wordt de joodsche stem gevraagd voor de anti-revolutionaire lijst (Nummer één: de huidige minister-president), omdat deze partij „de gewetensvrijheid in haar breedsten zin tot een der grootste richtlijnen behield". Tevens wordt geciteerd wat Dr. Colijn in „De Standaard van