is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiterlijke volmacht, gelijk dat onder de menschen geschiedt en niets aan den persoon verandert. Het priester-zijn verandert dat arme menschenkind, dat de priester is, innerlijk, om hem te maken tot een tweeden Jesus: alter Christus.

Aan zijn priester vertrouwt Jesus-Hoogepriester zijn Zending toe; Hij bekleedt hem met een majestueuse waardigheid en macht, die al het geschapene overtreft; Hij vertrouwt Zichzelf aan zijn priester toe, met alles wat Hij heeft en is, zoo ver als een schepsel het hebben kan; Hij maakt hem tot zijn Alter Ego.

Aan den priester vertrouwt Jesus zijn Zending en zijn Roeping. „Sicut misit me Pater, et ego mitto vos." (Jo. XX. 2.) Broeders, zooals de Vader Hem gezonden heeft, zoo zendt Hij ons. Dezelfde zending. Ontzaglijke zending!

Die zending? Den mensch, die gezeten was in duisternis en dood, in de duisternis van de onwetendheid der goddelijke dingen, die der eeuwigheid, — gezeten in den dood der zonde, terug te voeren tot het licht; terug te voeren tot het leven, het eeuwige leven, om hem weer te maken tot kind van God en erfgenaam van den Hemel. Jesus heeft het gedaan door de verkondiging van de leer zijns Vaders, Hij heeft het gedaan vooral, Hij, de Hoogepriester, door de liefdevolle, smartelijke, volledige slachtoffering van Zichzelf.

„Qui per Spiritum sanctum semetipsum obtulit immaculatum Deo. (Hebr. 9. 11.)

,,Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis. (Eph. V. 2.)

„Pascha nostrum immolatus est Christus. (1 Cor. V. 7.)

„Impossibile enim est sanguine taurorum et hircorum