is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doopsel of Vormsel. Zij heeft iets van de inbezitneming door den H. Geest van de ziel van Jesus, van de ziel van Maria. Het blijkt eenigszins uit de macht die die priesterziel krijgt; en nog, de verhevenheid, de grootheid dier macht ontsnapt ons grootendeels:

„Ego absolvo te". De priester vergeeft de zonde. De priester vergeeft alle zonden. De priesterziel heeft de macht alle zonden der wereld, alle mogelijke zonden te vergeven. „Alles wat gij ontbinden zult op aarde, zal ontbonden zijn in den Hemel; en alles wat gij binden zult op aarde zal gebonden zijn in den Hemel."

De macht om de zonde te vergeven is een goddelijke macht, een macht die God alléén toekomt!

„Quis est hic, zeiden Jesus' vijanden, qui loquitur blasphemias? Quis potest dimittere peccata nisi solus Deus? (Lc. V. 21.)

Jesus had beloofd: Amen, amen dico vobis, qui credit in me, opera quae ego facio, et ipse faciet, et majora horum faciet (Jo. XIV. 12.)

Het is bewaarheid in den priester. Door het vergeven van de zonde, doet hij grooter werk dan de grootste wonderen.

„Judicet qui potest, zegt St. Augustinus, utrum majus sit justos angelos creare quam impios justificare. Certe si aequalis est utrumque potentiae, hoe majus est misericordiae." (Apud S. Th. I—II. Q. CXIII. a. 9.)

„Majus opus est ut ex impio justus fiat, quam creare caelum et terram." (S. Aug. ib.)

Priesters, dat is ónze macht: de zielen van de zonde bevrijden, haar van de zonde zuiveren, door de instorting der genade.

En het is niet alles. Virtute Spiritus Sancti, heeft de priester ook de macht de zielen te heiligen, de uitverkorenen te voeren