is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor God en de raenschen, wat in hun leven troost is geweest voor God en zijn Christus, kracht en vruchtbaarheid voor de Kerk, de Kerk zelve zegt het ons, zij zijn geweest: hostiae laudis, caritatis victimae, hostiae placentes, hostiae acceptabiles, hostiae sanctae.

Hun leven was een caritatis perfectae sacrificium.

Wat vraagt de Kerk voor haar priesters, in de H. Mis, van den Hoogepriester Jesus Christus? Ut nos una secum hostias tibi gratas exhibeat; met Hem, door Hem, in Hem, Gode aangename hosties, slachtoffers te zijn!

V. — Ten slotte eenige teksten uit de H. Schrift.

Ik citeer er drie: een van den H. Petrus, den prins der apostelen; een van den H. Joannes, den beminden leerling, die aan het Hart van den Meester rustte bij de instelling van de H. Eucharistie en van het Priesterschap: een van den H. Paulus, Paulus van wien de H. Chrysostomus zegt: cor Pauli, cor Christi.

De H. Petrus: „Et ipsi tamquam lapides vivi superaedificabimini domus spiritualis, sacerdotium sanctum, offere spirituales hostias, acceptabiles Deo per Jesum Christum." (1 Petr. 11. 5.)

„Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis. Ib. 9.)

De H. Joannes: „In hoe cognovimus caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis posuit, et nos debemus pro fratribus animas ponere."

„Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate." (1 Jo. III. 16. 18.)

„Animam ponere" Animam suam posuit" beteekent

immers hier: zijn leven ten offer brengen per sacrificium.

Luisteren wij vooral naar den H. Paulus: