is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joannes was dan ook de eenigste die den Meester trouw bleef tot in zijn dood, onder het Kruis, naast Maria. Die liefde was zijn kracht. Dièzelfde priesterliefde zal ook ons sterk maken.

De liefde is alles. In de liefde bestaat de heiligheid. Zonder de liefde baat ons niets.

De liefde bedekt een menigte van zonden, alle zonden, alle onvolmaaktheden.

In de liefde bestaat de heiligheid. En al weten wij maar weinig hoe wij eenmaal geoordeeld zullen worden, dit weten wij wel, dat een oordeel over ons uitgesproken zal worden naar de mate onzer liefde, liefde voor God, liefde voor de menschen, onze broeders en zusters.

De priester moet zijn de apostel der liefde, zooals Paulus, zooals Joannes, overtuigd apostel der liefde.

Deus caritas est. God is liefde. God is barmhartigheid. Hij wijze er gedurig op. God is Liefde: Liefde in de schepping. Liefde in de Verlossing. Liefde in de heiligmaking der zielen. Liefde in de verheerlijking der heiligen. Liefde zelfs in de hel, in dien zin, dat het de versmade liefde is die de verdoemden straft. God is liefde en stort Zich uit in en uit liefde.

Apostel der liefde zijn met Paulus: ,,Mihi omnium sanctorum minimo data est gratia haec; in gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi et illuminare omnes, quae sit dispensatio sacramenti absconditi a saeculis in Deo .... qui omnia creavit .... ut det vobis secundum divitias gloriae suae virtute corroborari per Spiritum ejus in interiorem hominem, Christum habitare per fidem in cordibus vestris, in caritate radicati et fundati, ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis, quae sit latitudo et longitudo et sublimitas