is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij ziet mij ... .Ik zie Hem .... in puur geloof. Maar het is echt.

Hij volgt mij .... Ik volg Hem ....

Ik herdenk zijn leven, ik tracht mij zijn leven in het Sacrament voor te stellen. Ik herdenk zijn leven en lijden op aarde. Ik denk aan zijn liefde, aan zijn weldaden. Alles in een woord

wat er kan omgaan tusschen twee die elkander liefhebben.

* * *

Wij moeten ook van Hem leeren in zijn H. Sacrament.

Wij kunnen wellicht niet spreken van deugden, door Jesus in zijn H. Sacrament beoefend; maar een toonbeeld van ons priesterleven is Hij; een volmaakt, volledig toonbeeld, van het offerleven, het leven van reparatie vooral.

— Immers onze Meester heeft zich daar gesteld, voor al den tijd dat de wereld zal bestaan, in een staat van mystieken dood. Het leert ons de afsterving aan ons zelf, aan de wereld, aan alles wat God niet is.

— In werkelijkheid schuilt in die HOSTIE, een wonderbaar, goddelijk leven, goddelijke liefde, alles verborgen in God. — Zóo moet het leven van den priester zijn; ,,Mortuus sum et vita mea est abscondita cum Christo in Deo." Dood voor de wereld, intens geestelijk leven, verborgen met Christus Eucharisticus in God!

— Het leven van JESUS-HOSTIE in het H. Sacrament is het behoud der wereld, bron van alle zegen. Ook het leven van den Priester, leven verborgen voor de wereld, heilig in de oogen van God, is met dat van Jesus het behoud der wereld, het geluk der zielen.

★ ★

*

Veel kunnen wij leeren van Jesus in zijn H. Sacrament,