is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Disce exteriora contemnere et ad interiora te dare, et videbis regnum Dei in te venire. (Im.)

Van Maria wordt gezegd op meerdere plaatsen van het H. Evangelie: „conservabat omnia verba haec conferens in corde suo. Dat weten we ten minste van het inwendig leven van Maria; en het is véél! Zij bewaarde zorgvuldig in haar hart wat zij hoorde en zag van haar Jesus en overwoog het daar gedurig.

Ons voorbeeld; dat leven van Maria. Maar, dan te werk gaan volgens een plan. Hebben we geen vast plan waaraan we houden, dan verwatert alles gauw, en er komt weinig of niets van terecht. We hebben ons te oefenen. Oefening moet volgens een geregelde methode geschieden.

Hierin moet een groote vrijheid in acht genomen worden. Eenieder houde rekening met zijn eigen karakter, eigen aanleg, eigen smaak.

Ik veroorloof mij zulk een plan in algemeene lijnen voor te leggen.

Men dwinge zich fortiter et suaviter, den blik des geestes, een liefdeblik op den Meester gericht te houden — levend in ons , of zooals Hij tegenwoordig is in zijn Sacrament.

Verdeeling van het JAAR:

Advent: De Menschwording, Jesus levend in den schoot

van Maria, zijn gesteltenissen met Maria wachten,

smeeken om zijn Rijk.

Kerstmis, Kersttijd: de geboorte van Jesus, de reis naar Bethlehem, de afwijzing, „sui eum non receperunt", de geboorte in den „stal ; de komst der herders, der koningen, de Besnijdenis. Alles met Maria.

2 Februari tot Vasten: Opdracht in den tempel, officiëele opdracht als Slachtoffer aan den Vader, door Maria, de voor-