is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan ook vragen, alles wat wij verlangen of meenen noodig te hebben, voor ons, voor de anderen. Maar vragen op de eerste plaats om de openbaring zijner glorie: de heiliging van zijn Naam, de komst van zijn Rijk, de vervulling van zijn Wil.

Vereenigen wij ons gebed met het gebed van Jesus in zijn H. Sacrament, levend in ons. Mèt Hem bidden. Per Dominum Jesum Christum.

Vergeten wij niet dat het gebed is een „elevatio mentis ad Deum . Elevatio mentis .... Iedere stijging, iedere verheffing kost moeite. Dat is een wet der natuur. Om een berg te bestijgen .... de vogel om zijn vlucht te nemen .... alle stijging kost inspanning. Het moet ons dus niet verwonderen, dat het moeite kost den geest naar boven te verheffen. Hij is aan het aardsche gebonden, geklonken door vele, vele aardsche banden, zorgen, gedachten. Hem naar boven doen stijgen kost moeite. Is hij eenmaal gestegen, dan gaat het beter. Laten we dus niet verwonderd zijn, dat het niet „van zelf" gaat. Onze Vader in den Hemel, Jesus, vinden er hun behagen en voldoening in, ons te zien moeite doen om tot Hen op te stijgen, gelijk een moeder er haar behagen in vindt, wanneer haar kind, dat nog maar slecht loopen kan, probeert tot haar te gaan. Vreezen wij niet. God helpt met zijn genade. Hij helpt ons omhoog als wij trachten ons tot Hem te verheffen.

Trouwens hier niet vergeten, dat ook het gebed een offer is, het schoonste na de H. Mis. Het brengen met liefde en edelmoedigheid, wanneer de tijd er voor is. „Immola Deo sacrificium laudis; .... Sacrificium laudis honorificabit me." (Ps. 49.)

Wij kunnen niets uit ons zelf in de orde der genade. Ook niet bidden. Daarom altijd vragen om te künnen bidden zooals het behoort, al zou het slechts zijn door een blik op Maria. De