is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijf bij mij, gelijk bij Jesus, onder het Kruis. Geef mij uw gesteltenissen . . .

Dan, „humiliter et fidenter" het altaar betreden.

Van tijd tot tijd een blik op Maria, ongeveer als het kind dat zich verzekert dat zijn moeder bij hem is. Zij is immers ook gedurig bij Jesus geweest al den tijd van zijn bloedig Offer. Zij heeft recht op dezelfde plaats, op hetzelfde aandeel van ons offer.

Het zal wel het beste zijn, zich toe te leggen op een eerbiedige, hartelijke, liefdevolle „letterlijke" aandacht aan de woorden der gebeden, letterlijke aandacht aan de handelingen die we verrichten.

In de H. Mis, het oog gericht houden op Jesus, den Hoogepriester, wiens plaats wij innemen. Veréénigd zijn met Hem. Hij bidt „door ons. Wij bidden „door Hem. Eén zijn met Jesus-priester, vooral aan het altaar.

De H. Communie van den priester. Het moet een volledige wederkeerige wegschenking zijn. „Hij" geeft zich gansch en volledig, met Godheid en menschheid, met Vleesch en Bloed, met Ziel en Lichaam. „Wij geven ons, geven ons in waarachtig „offer" met ziel en lichaam, met alles wat we hebben en zijn. De Communie weze wederkeerig!

De dankzegging. Kostbare oogenblikken in ons priesterleven. Een half uur, ongeveer, niet minder.

Laten we dan toch, ten minste een tijd „mediteeren", beschouwend doorbrengen. Is er een meditatietijd gelijk aan deze? Van hart tot hart een tijd tot den Meester spreken. Beter nog, niet spreken, maar zwijgen; zwijgend rusten aan het Hart van den Meester, gelijk Joannes bij het laatste Avondmaal, in puur geloof, zonder zich te bekommeren om