is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om die reden heeft dan ook de Almachtige den priester een groote macht gegeven tegen den duivel. De duivel vreest den priester en zijn priesterlijke macht. De duivel vreest meer den heiligen priester dan den engel, wegens de bijzondere macht die de priester tegen den duivel krijgt, krachtens zijn priesterschap; hij schuwt door hem overwonnen en vernederd te worden, omdat de priester slechts een menschenkind is, en hij: een geest, een zoo machtige geest!

Maar de priester moet toch altijd den duivel vreezen. Deze stelt alles in het werk hem tot val te brengen, waar dit maar eenige kans geeft. Het ligt in de inzichten en de bedoelingen van God dat wij door den duivel bekoord worden. Jesus is het zelf geweest, en heeft het voorbeeld gegeven van dien strijd.

Hij komt tot ons met dezelfde bekoringen:

— Die ut lapides panes fiant .... De bekoring der zinnelijkheid.

— Ons plaatsen op een hoogen toren, op een hoogen berg. Groote daden! .... De wereld zal u roemen! .... De bekoring om door onze daden uit te schitteren.

— Hij zal, vooral, in sommige uren, sluw door hem uitgezocht, ons de wereld toonen met hare rijkdommen, en aantrekkelijkheden. Dat alles zal ik u geven .... als .... ja, als ge verraad pleegt, Hèm verlaat en mij volgt .... Zinnelijkheid, hoogmoed, superbia vitae, superbia mentis.

Op alles één kort kordaat antwoord: Retro Satana .... Scriptum est de me ... . Ad quem ibimus? .... Liefde en trouw in eeuwigheid.

Een of andere keer flink afgewezen, komt hij meestal niet meer terug; niet zoo vlug ten minste. Hij is de hoogmoed zelf!