is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Tempel, bijgestaan gansch zijn offerleven door, bijgestaan vooral onder het Kruis, om Hem daar vrijwillig af te staan. Hem door hare toestemming aan lijden en dood over te leveren, in een oceaan van liefde, van medelijdende liefde, van smarten en tranen; met haar Kind zichzelf offerende voor de eer van den Vader, voor de redding, de verlossing van haar kinderen. Het „uur" van Jesus, Priester en Hostie, is ook haar „uur" geweest.

Die band van Maria met Jesus-Offer blijft ook bestaan in het H. Misoffer, éen en hetzelfde Offer als dat van het Kruis.

Maria, Moeder van Jesus-Priester, is ook op bijzondere, reëele wijze de Moeder van den Priester.

— Hoe vaak hoorden wij het ons voorhouden. Maria heeft het goddelijk Hoofd voortgebracht. Zij moet bijgevolg ook de ledematen voortbrengen. Het kan niet anders. Jesus is en zal blijven, voor ieder in het bijzonder, gelijk voor Kerk en wereld in het algemeen, voor nu en in eeuwigheid, de „gezegende Vrucht" van haar schoot.

De Moeder die het Hoofd voortbrengt, brengt ook de ledematen voort.

Nu zijn wel alle ledematen dierbaar aan de moeder in het lichaam van haar kind. Maar toch bijzonder zijn hoofd en zijn hart. De priester is het hart in het geestelijk Lichaam van Christus.

— Maria is bijzonder de Moeder van den priester ook als priester. *)

*) Maria is mede-oorzaak van het Priesterschap van Jesus. Ons priesterschap is een participatio van dat van Jesus. Dus ook om die reden, moeder van ons, „als priesters".