is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de familie waar hij logeerde „getuigde" hij daarna van zijn zonden en van zijn bekeering door de kracht van den H. Geest, met het gevolg dat een zoon des huizes, student te Cambridge en totaal ongeloovig, radicaal veranderde en „gewonnen werd voor Christus".

Ook dit eerste apostolaat is typeerend voor Buchmans later wörk. Het door hem in te luiden „revival" zal vooral veel aanhang vinden bij de enthousiaste jeugd, de studenten. De Groepbeweging is voor een groot deel een Beweging van jeugdigen; bijna hadden wij gezegd: een jeugdbeweging ...

t Zoo iemand, dan heeft Buchman het geheim begrepen om de jeugd te enthousiasmeeren: een hoog ideaal en een onverwoestbaar optimisme ...

Na zijn terugkomst in Amerika (1909) wordt „Frank" secretaris van de bekende Y.M.C.A. (Young Men Christian Association) en vormt onder de studenten systematisch zijn eerste leerlingen.

Vanuit Amerika begint hij zijn veroveringstochten over de geheele wereld8). Bijzonder veel succes heeft Buchman in China. In 1918 organiseert hij te Kuling, bij een bekeerd Chineesch diplomaat, de eerste „house-party" ®).

In 1921 werd te Cambridge een bijeenkomst gehouden, waarbij ook veel bezoekers van Oxford tegenwoordig waren. Van deze „houseparty" is de vonk overgeslagen op Oxford. De universiteitswereld aldaar werd in beroering gebracht en zoo vond de groep een nieuw en allerbelangrijkst centrum van activiteit, zoowel onder professoren als studenten! 10) Vandaar de naam „Oxford-Groep" 11).

B. DE VERSPREIDING.

In der tijd schreven wij („Studiën" 1936, p. 264), dat de groei der