is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen speculeeren over theoretische problemen.

Maar: een oprecht geloof aan de „grondwaarheden" van het Evangelie omzetten in de daad.

Die evangelische grondwaarheden vinden volgens de Groep haar formuleering in de „vier absolute eischen":

1. absolute eerlijkheid;

2. absolute reinheid;

3. absolute onzelfzuchtigheid;

4. absolute liefde.

Het levensplan is dus zeer simpel: het eenig ideaal is te trachten de zedelijke perfectie van het Evangelie te verwezenlijken.

„Wij zouden de Groep misschien kunnen noemen: de Kerk in colbert. Het Evangelie in huiselijk gewaad. Misschien nog beter: in werkpak gestoken. Daarom is de Groep ook zoo lastig. Zoo zonder omwegen, zoo recht op den man af. Dat men zich haast niet verschuilen kan. Dat men voelt: ik moet eraan. Ik kan me niet verontschuldigen" 20).

De eenige hinderpaal, die dit volmaaktheids-ideaal in den weg staat is de zonde. Ze wordt uit den weg geruimd door „s h a r i n g" en „r e s t i t u t i o n".

De eenige voo rwaarde om dit ideaal te bereiken is de volledige zelfovergave aan God (s u r r e n d e r).

De eenige gids is de H. Geest (d i v i n e g u i d a n c e).

* * *

Zien we thans wat de Groep onder elk dezer begrippen verstaat, waardoor we telkens gelegenheid krijgen haar opvattingen te toetsen aan onze katholieke princiepen.