is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Zoons en des Heiligen Geestes; en leert ze onderhouden alles, wat Ik u heb geboden ..."?

Deze eisch klemt zóó, dat de Groep dit zelf gaat inzien en zich langzamerhand meer begint te bezinnen op de theologie! 45)

2°. Het ideaal der Groep is: het oude christendom weer te doen herleven.

Doch — al klinkt het paradoxaal — dit is onmogelijk, tenzij men assimileeren wil de positieve ontwikkeling der voorbije eeuwen, zooals ze in de Katholieke Kerk feitelijk gegeven is.

Immers, ook de groei der Kerk lag allerduidelijkst in Christus' bedoeling!

Summa summarum: De Groep heeft in haar geschriften schoone hoofdstukken over de „challenge", den uitdagenden oproep dien het christendom ook tot den modernen mensch richt, en toch ... door haar gebrek aan traditie, maar vooral aan doctrien, verminkt ze — objectief beschouwd — dit christelijk appel, dat zich immers richt tot den gehee1 e n mensch, die uit hart en ... verstand bestaat!