is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierin toont zich dus wederom de geest van onzen tijd: het leiders-principe, het dictatorschap ... !

40) Zeer bekend is deze uitspraak van Frank Buchman over het gebed: „Bidden is als een dokter opbellen in geval van ziekte en den hoorn neerleggen, vóórdat wij den dokter gelegenheid hebben gelaten om ons raad te geven. „Stille t ij d" is bidden en luisteren naar Gods antwoord."

4') Hier zijn ten slotte ad rem de woorden van Pater d'Arcy uit het meergenoemde boek: „The part of religion is to direct our minds to God and make us think in terms of Him and not of ourselves... That is why worship which is communal, which involves rites that do not immediately excite personal devotion, is so much n e e d e d." (pag. 183). 42) Wageningen, 3e druk, 1936, pag. 39.

M) Summa Theol. II. II. Q. 161 art. 5 ad 2.

**) Het populaire en triumfeerende „Bridgebuilders"-lied is hiervoor typeerend:

„On sure foundations,

Build we God's new nations.

Strong and clear

Tells each year

Of new-bridged relations.

As land reaches to land

On a world front will we stand,

And build together What none shall sever —

Bridges from man to man The whole round earth to span."

(Words by John M. Morrison, music by George M. Fraser, London 1936.)

45) Cf. Emil Brunner o.c. pag. 9 seq.; W. B. Selbie in zijn „Preface" tot „Oxford and the Groups".

44) Zelfs Brunner moet toegeven: „Es sind zweifellos mit dem öffentlichen Zeugnisablegen grosze Gefahren verbunden. Menschliche Eitelkeit, Oberflachlichkeit, Taktlosigkeit, Unwahrhaftigkeit können es falschen." (o.c. pag. 36). Als hij daarop laat volgen: „Das gilt aber von aller Verkündigung , moet ons antwoord luiden: „Jawel, doch de eene